Naar een duidelijke
Alcoholrichtlijn

Een zonder wetenschappelijke twijfel

Het oordeel van wetenschappers

Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten hebben wetenschappers gekeken naar het advies van de Gezondheidsraad, en deze afgezet tegen de bestaande wetenschappelijke literatuur.

Deze zijn hier terug te lezen:

pdfRapport Nutrition Support

pdfRapport ISFAR

De belangrijkste kritieken zijn hieronder samengevat:

1. Geen nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Er is in de afgelopen tien jaar veel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van alcohol op de gezondheid. In deze tien jaar zijn er geen nieuwe wetenschappelijke inzichten gepubliceerd die aanleiding geven om de richtlijn uit 2006 aan te passen. Wetenschappers erkennen de nadelige effecten van alcohol bij sommige aandoeningen, zoals voor vrouwen met borstkanker, maar vinden dat de richtlijn van de Gezondheidsraad te streng is.

2. Verwarrend: geen onderscheid maken tussen soorten alcohol. Of toch wel?

De Gezondheidsraad schrijft: “In de richtlijn wordt geen onderscheid gemaakt in typen alcoholhoudende drank, omdat vertekening in het onderzoek niet kan worden uitgesloten.” Wetenschappelijk is er niet voldoende reden om onderscheid tussen bier, wijn of gedestilleerd te maken.

Toch zijn drank-specifieke onderzoeken wél bepalend voor de algemene uitspraken van de Gezondheidsraad over alcohol en gezondheid. Dit zorgt voor inconsequenties in uitkomsten tussen onderzoeken waarbij gekeken is naar totale alcoholconsumptie en onderzoeken waarbij gekeken is naar consumptie van alleen bier, wijn of gedistilleerd.
De raad spreekt zichzelf tegen en negeert dus het overall effect van alcohol, wat leidt tot wetenschappelijk onjuiste conclusies.

3. Geen gezondheidswinst?

De richtlijn begint met “Drink geen alcohol”. Daarbij wordt verwezen naar het verband tussen totale gezondheidswinst (of -verlies) en alcoholconsumptie. Het verband tussen gezondheidswinst en alcohol is wetenschappelijk vaak onderzocht én bevestigd.

De conclusie luidt: mensen die gematigd alcohol drinken (één glas per dag) behalen meer gezondheidswinst dan mensen die niet drinken óf mensen die overmatig drinken. Bovendien neemt de gezondheidswinst weliswaar af na meer dan 1 glas per dag, maar dit betekent niet dat er meteen gezondheidsverlies optreedt, zoals de Gezondheidsraad stelt. Die grens ligt bij 2 glazen per dag voor vrouwen en 4 glazen per dag voor mannen.

STIVA j curve

4. Rigide afbakening: aanvullend bewijs genegeerd.

Interventieonderzoek toont aan dat alcohol echt een mechanisch effect heeft om sommige risicofactoren (zoals HDL, finibrogeen en HbA1c). Omdat deze stoffen worden uitgesloten, wordt ook extra bewijs dat matige alcoholconsumptie een lager risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of diabetes oplevert, genegeerd. Zo wordt de ‘totality of evidence’ dus niet benut. Internationale wetenschappers vinden dit een tekortkoming in het advies van de Gezondheidsraad.