Naar een duidelijke
Alcoholrichtlijn

Een zonder wetenschappelijke twijfel

Facts & Figures

De gemiddelde alcoholconsumptie in Nederland daalt: Nederland ligt onder het Europese gemiddelde.

  • In 2014 is de gemiddelde consumptie pure alcohol per hoofd van de bevolking 7,0 liter
  • Uit het Nationaal Bieronderzoek blijkt dat Nederlandse bierdrinkers steeds vaker kiezen voor alcoholvrij bier. In 2013 geeft 46% van de bierdrinkers aan wel eens alcoholvrij bier te drinken tegenover 36% in 2012.
  • Het percentage zware drinkers is gedaald van bijna 14% in 2001 naar 8,8% in 2014
  • De gemiddelde Europese alcoholconsumptie is 10, 9 liter (15 jaar en ouder). In Nederland is dat lager, namelijk 9,4 liter. Ter vergelijking in Roemenië is het 22,30 liter.
  • Nederland scoort op drinkpatroon een 1 op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 minst riskant drinkpatroon is en 5 het meest riskant drinkpatroon). Ter vergelijking Noorwegen scoort een 3 en Rusland een 5.

Uit CBS cijfers blijkt dat 91% van de Nederlandse bevolking op verantwoorde wijze alcoholhoudende drank drinkt.

 

pdfFeiten en cijfers

pdfVerwarring in de media & STIVA in de Pers