Naar een duidelijke
Alcoholrichtlijn

Een zonder wetenschappelijke twijfel

Advies

Advies Gezondheidsraad

November 2015 heeft de Gezondheidsraad haar Richtlijnen Goede Voeding 2015 uitgebracht. Deze bevat ook een nieuwe alcoholrichtlijn. De vorige Richtlijn stamde uit 2006. In het advies van 2015 is ten aanzien van alcohol opgenomen: “Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag”.

De Gezondheidsraad stelt in de Richtlijn dat mensen geen alcohol moeten drinken, maar als ze dit toch doen, dit moeten beperken tot één consumptie. Deze conclusie en daaruit volgende adviezen worden echter niet gedeeld door internationale wetenschappers en andere Europese Gezondheidsraden. Diverse wetenschappers uit binnen- en buitenland uitten kritiek op de nieuwe alcoholrichtlijn van de Nederlandse Gezondheidsraad en vinden deze richtlijn te streng. Zij stellen dat de afgelopen tien jaar geen nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn gepubliceerd die deze strengere norm rechtvaardigen en zien eigenlijk geen gegronde reden om af te zien van de norm uit 2006 (max. 1 glas per dag voor vrouwen, max. 2 glazen per dag voor mannen).

Via het NRC heeft Daan Kromhout namens de Gezondheidsraad laten weten hoe zij, na bestudering van de onderzoeken, tot het nieuwe advies zijn gekomen: “Als je adviseert om een glas per dag te drinken kun je er vergif op innemen dat mensen vrolijk worden en nog een glas nemen. Daarom hebben we bedacht: doe het maar helemaal niet”. De gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing van dit advies lijkt te tonen dat de Gezondheidsraad zich meer door angst voor verslaving en levercirrose, dan door onderzoek heeft laten leiden.

De kritiek van de wetenschappers is op deze pagina terug te lezen. Daarnaast worden de volgende punten genoemd.

Internationaal uit de pas

Daarnaast hanteren andere landen minder strenge normen terwijl er gebruik gemaakt wordt van dezelfde wetenschappelijke data. In Engeland ligt de norm sinds januari dit jaar voor alcoholconsumptie bijvoorbeeld op iets minder dan twee glazen per dag, in Canada zelfs op vier. Deze normen zijn vergelijkbaar met of liggen zelfs beduidend hoger dan de richtlijn die in 2006 in Nederland is vastgesteld. Afgezien van Grenada en Guyana heeft Nederland de strengste norm. En op basis van hoe het advies gepercipieerd wordt (drink niets) zelfs dé strengste norm. Dit is volstrekt uit de pas.

Alcoholgebruik in Nederland

Sinds 1980 is het gebruik van alcoholhoudende dranken per hoofd van de bevolking met 20% gedaald. De producenten en leveranciers zien dat deze daling doorzet ten gunste van bijvoorbeeld alcoholvrije dranken. Dat betekent dat er geen maatschappelijke noodzaak is om het advies uit 2006, dat al positieve effecten opleverde, naar beneden bij te stellen.